Hvordan udvikles talenter?

af | maj 13, 2020 | Iværksætteri, Karriere, Stress

Hvor stammer vores talenter fra?

Er det ikke noget man bruger i sportens verden?

Sådan tænker mange, når ordet talenter bliver kommunikeret. Talenterne udspiller sig hele tiden og i alle kontekter.

Talent handler om hjernen – og om videnskab.

Din hjerne er unik, den indeholder 100 milliarder neuroner (nerveceller), disse neuroner kommunikerer med hinanden på forskellig vis. Al kommunikationen foregår gennem synapser og nervetråde.

Neuroner udgør den biologiske del af vores psykologi, de er nemlig grundlaget for vores tanker og følelser. Talent udvikles af hvilke, og hvor mange neuroner du har, derudover har det stor betydning for din talentpakke, hvordan og hvor henne neuronerne forbinder sig med synapserne, samt hvordan beskeden forløber gennem nervetrådene.

Vores top talenter kommer både fra arv og miljø. Vi arver evnen til nogle af top talenterne fra vores forældre, hvis vi anvender dem i vores barndom, ungdom og tidlige voksenliv, er der en stor sandlighed for, at de også bliver toptalenter hos os. De talenter vi anvender mest gennem den første del af livet, bliver oftest vores top talenter.

Vi har 60 milliarder synapser, de har ansvaret for, at kommunikere impulsen fra et neuron videre til næste neuron ved hjælp af nervetrådene.

Når der opstår skader på nervesystemet eller dele heraf, kan beskeden fra nervesystemet ikke komme frem. Det kender vi lammelser efter f.eks. blodpropper eller hjerneblødninger, hvor kommunikationsvejen til f.eks. højre arm og højre ben er ødelagt. Beskederne fra neuronerne kommer derfor ikke ud til musklerne gennem synapsen og nervetrådene, personen vil derfor ikke kunne bevæge armen eller benet, da ”vejen” er ødelagt eller helt væk.

Når vejene fra vores nervesystem er brede og uden huller, kommer vores beskeder nemt frem. Når vejene fra nervesystemet er smalle, fyldt sten og bump, så har beskeden sværere ved at komme frem, og du bruger længere tid på, at leverer den ønskede besked.

Hvordan bliver de til talenter?

Talenter er din adfærd, tanker og følelser. Du vil opleve dine største talenter der, hvor dine veje er brede og uden huller, da det er let og hurtigt for dig. Dine non-talenter vil være der, hvor du bruger meget energi på at komme frem, altså den smalle vej med bump og huller.

Det er ikke svært at konstatere, hvor man vil oplever, at det er nemmest at køre.

Dine talenter udvikler sig ikke meget efter 35 år alderen, men din evne til at bruge talenterne sammen, udvikler sig resten af livet.

Vi vil altid kunne udvikle os, vi vil også kunne udvikle på non-talenterne, gøre vejene lidt bredere og reparerer nogle huller, det vil kræve energi af dig, til gengæld får du så en vej, som du vil opleve som tilfredsstillende at køre på. Du vil formentlig ikke vælge den frem for den brede vej, men hvis målet kræver det, vil du køre på vejen uden de store problemer.

Talenter er ikke fastlåste, de er en angivelse af, hvor du lettest kan udvikle dig, der hvor din hjerne har det største potentiale.

Gallup international (American institute of public Opinion) har gennem 50 år forsket i Succes. I 2001 udgiver de deres første velvalideret styrketest. Det gør de på baggrund af andre undersøgelser, som viser at personlighedstest har en lav validitet i forbindelse med rekruttering, da den udfordres af BIAS problemer (vi ”lyver” os til at matche jobbet)

I 2004 udgives første udgave af talenttesten TT34, som er baseret på Gallups forskning. I 2016 udgives TT38 med validitet på 94%.

TT38 talenttest giver indsigt i de 38 talenter, motivationsstyrker, drivestyrker, stressmønstre, det psykologiske spænd, samt diskussions og innovationsstyrker.

Talenterne er grupperet i fire grupper, som kaldes arketyper.

Arketyper af talenter

Talenterne grupperes i fire arketyper:

  • Tænkende talenter Den måde du behandler indkommende data på og de evner du har til at bearbejde og fortolke data
  • Stræbende talenter Dine tankeprocesser, som motiverer dig til handling, energi, vilje osv.
  • Relaterende talenter De tankeprocesser og adfærdsmønstre du bruger for at skabe relation til andre og til at forstå dem
  • Påvirkende talenter De tankeprocesser og handlemåder du gør/bruger for at påvirke andre/flytte andre.

Talent handler om videnskabelig neurologisk adfærd. Talenter afspejler altså vores kognitive evner, mønstrer og måder mennesker agerer på.